top of page

Coachen op motivatie-, leerproblemen en vaardigheden 

Het komt regelmatig voor dat leerlingen motivatie-, leer- en gedragsproblemen hebben. Dit heeft direct gevolg op het studiesucces van de leerling. Als deze problemen zich voordoen bij de leerling, kan dat ten koste gaan van het succesvol afronden van de studie. Autonomie, competent zijn en sociale relaties opbouwen zijn belangrijke factoren voor optimale motivatie. Voorbeelden van leerproblemen zijn faalangst, timemanagement, effectief samenwerken, geweldloos communiceren en dyslexie.

 

Remedial teaching

Bijlescafe beschikt over professionele remedial teachers (RT-er), die op maat vakkundige hulp aan leerlingen kunnen bieden die vastgelopen zijn in het onderwijsleerproces op een basisschool. Het gaat dan vooral om bepaalde leer- of gedragprobleem/stoornis.

De remedial teacher kan onder andere het volgende voor de leerling betekenen:

 

• Individuele begeleiding
• Handelingsgericht werken: signalering, diagnostisering, remediëring, evaluatie
• Doelgericht en intensief werken met een leerling of leerlingen
• Hulp op maat n.a.v. een hulpvraag
• Aanleren van vaardigheden om met leerprobleem /-stoornis te kunnen omgaan 
• Ervoor zorgen dat de leerling op zijn/haar eigen school kan blijven
• Een plan maken dat in de groep gebruikt wordt wanneer de RT'er er niet bij is
• Informatie verstrekken aan het kind en zijn omgeving (school en ouders)

 

Motivatie-, leer- en gedragsproblemen kunnen voor veel leerlingen studievertraging, of soms zelfs het geheel staken van de studie betekenen. Dat het zover niet hoeft te komen, blijkt vaak na coaching bij Bijlescafé. Leerlingen krijgen individueel begeleiding. De leerling wordt ervan bewust gemaakt waar die mee bezig is en ervaart ook veel meer studieplezier. De expertise van Bijlescafé omvat een breed scala aan coaching voor Middelbaar onderwijs en Basisonderwijs.

 

De kosten van coaching kunt u terugvinden onder tarieven.

 

Mocht je verdere vragen hebben of wil je aan de slag met een coach, klik dan hier voor contact.

bottom of page