top of page

Bijlescafé zet zich in om studie-uitval en studievertraging te voorkomen in het Basis- en Middelbaar Onderwijs door ondersteuning te bieden in diverse vakken. Ook biedt Bijlescafe trainingen voor het behalen van het centraal examen en cito toets.

Het doel van Bijlescafé is het wegwerken van achterstanden die studenten oplopen en ze effectief voorbereiden op tentamens, zodat studenten niet hoeven af te haken en sneller in staat zijn hun studie af te ronden. De doelgroep zijn Basis- en Middelbare Onderwijs

Scholieren die moeite hebben met het behalen van vakken.

 

Visie van Bijlescafé:

''Het is de taak van Bijlescafé om de leerlingen in een uitstekende uitgangspositie te brengen om meer uit zichzelf te halen, te groeien in vaardigheden en de voorheen lastige vakken op een zelfverzekerde wijze te behalen''.

 

Bijlescafé bestaat uit een aantal docenten die ruime ervaring hebben in het Basis-, Middelbaar- en Hoger Onderwijs en een passie hebben voor onderwijs. Wij ondersteunen leerlingen al jaren in hun studievoortgang en in eindexamens. Wij komen regelmatig bij elkaar om onder andere over onderwijs te praten. Zo zijn we tijdens één van onze bijeenkomsten tot het idee gekomen en geïnspireerd geraakt om te beginnen met ondersteuning aanbieden aan alle leerlingen die dat nodig hebben. Zo is Bijlescafé ontstaan, waar bijles, examentrainingen, cito toets trainingen en coaching wordt verzorgd op Basisschool, VMBO, HAVO en VWO niveau.

 

De leerlingen worden gekoppeld aan ervaren docenten die de stof goed machtig zijn. Het is voor Bijlescafé belangrijk dat de leerling bij het verlaten van een bijles op een hoger kennisniveau is gebracht dan wanneer deze les begon. Bijlescafé vindt persoonlijke aandacht en het wegwerken van lacunes erg belangrijk, zodat de leerling goed voorbereid is om een goed resultaat te halen voor een vak. 

 

De oprichter van Bijlescafé is drs. A. Davarci. Na mijn studie Economie aan de Erasmus universiteit heb ik een

aantal jaren bij het Centraal Bureau voor de Statistiek gewerkt. Ik kwam er al gauw achter dat mijn passie in het

onderwijs lag. Ik heb toen de stap genomen om het onderwijs in te gaan. Ik werk nu ruim 7 jaar in het Hoger

Beroepsonderwijs en ik vind werken met leerlingen/studenten nog steeds geweldig. Ik voer verschillende taken uit

in het onderwijs, zoals coaching, lessen verzorgen en leerlingen begeleiden. Ik heb in de afgelopen 7 jaar een

hoop kennis en een breed netwerk opgebouwd. Met volle vertrouwen in mezelf en in de docenten van Bijlescafé,

willen wij op een kwalitatieve wijze de leerling vooropstellend ondersteuning aan hen bieden.

 

Ik kom uit een gezin met vier kinderen. Mijn ouders zijn niet hoog opgeleid, maar vonden een goede opleiding

een belangrijke basis om een goede bijdrage te kunnen leveren in de samenleving en onafhankelijk en zelfstandig 

te worden. Dat je eigen studiesucces niet afhangt van het opleidingsniveau van je ouders, kun je terugzien in mijn

familie. Ze hebben het voor elkaar gekregen om alle vier de kinderen academisch opgeleid te krijgen. Daar waar

het nodig was, hebben ze zichzelf opgeofferd om behulpzaam en dienstbaar te zijn voor hun kinderen en hun

omgeving. 

Op vroege leeftijd kwam ik erachter dat je onafhankelijk van het opleidingsniveau van je ouders vaardigheden en

kwaliteiten kunt ontwikkelen en dat ook ieder kind dit kan. Dit is ook mijn passie geworden.

Dit inzicht heeft mij gemotiveerd om het onderwijs in te gaan en kinderen op jonge leeftijd dit inzicht te geven en om

me behulpzaam op te stellen om jongeren succesvol te laten zijn in hun studie.

Goed luisteren, behulpzaam opstellen, verbinding leggen, persoonlijke groei, resultaat gericht werken, betrokken

zijn, inzet tonen, zijn belangrijke waarden voor mij.  

 

Een docent uit het team:

 

Mijn naam is Nazende Davarci. Ik ben 30 jaar en woon in Rotterdam. In 2009  heb ik de bachelor- en

masterstudie bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit afgerond. In 2013 ben ik gestart als docente economie

aan de Hogeschool Rotterdam voor de opleiding Bedrijfskunde Management Economie & Recht (MER). Ik verzorg

bij Bijlescafe de examentrainingen voor economie en wiskunde. Daarnaast coach ik de leerlingen ook op hun

vaardigheden. Heb je hierbij hulp nodig, laat het gerust aan ons weten. Dan kijken we samen welke methode het

beste bij jou past om de stof beter te begrijpen en jezelf verder te ontwikkelen.

 

 

Mocht je verdere vragen hebben of contact met mij willen opnemen, kan je dat gerust doen. Klik daarvoor hier op contact.

Wij staan graag voor u en uw kind klaar!

bottom of page